Irmina Staś ur. 1986.

Asystentka w Pracowni Koncepcji Obrazu dr hab. Pawła Susida na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

Dyplom w Pracowni prof. Leona Tarasewicza na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w 2012.

Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2008- 2012.

Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi w latach 2006 -2008.

 

Wyróżnienie Regulaminowe Jury w 42. Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ 2015.

Wyróżnienie Redakcji “Art & Business” w 42. Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ 2015.

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015.

Finał Strabag Artaward International 2013.

Nagroda Artystyczna Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w drugiej edycji konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2013.

Wyróżnienie Honorowe Jury w 22. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych PROMOCJE 2012 w Legnicy.

Wyróżnienie Rektora ASP w Warszawie na Wystawie Dyplomowej 2012.

 

Wystawy:

Grzebanie Irmina Staś i Paweł Matyszewski, Le Guern, Warszawa, 2017

Dotyk. Galeria Wizytująca, Warszawa 2016.

Irmina Staś. Przemiana materii. Miejsce Projektów Zachęty, Warszawa, 2016.

42. Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ 2015 pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego GALERIA BIELSKA BWA, Bielsko-Biała, 2015.

Niesmak pozostał. Wystawa poplenerowa. Pracownia R5, Białystok, 2015.

POTĘGA ABSTRAKCJI. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Mińsku, Białoruś, 2015.

Zapisy przemian, nasz wybór z kolekcji Krzysztofa Musiała. Płocka Galeria Sztuki, Płock, 2015.

Mauerfall – 25 Jahre.Fördergesellschaft zeitgenössischer Kunst mbH, Essen, 2014.

Wątpia. Galeria Monopol, Warszawa 2014.

Plener z Miłoszem, PKO Bank Polski – Centrala, Warszawa 2014.

ORGAMIZMEN IRMINA STAŚ. Strabag Kunstforum - Artlounge im STRABAG Haus, Wiedeń, 2014.

41. Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ 2013 pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, GALERIA BIELSKA BWA, Bielsko-Biała, 2013.

ORGANIZMY Irmina Staś – malarstwo, Galeria WizyTUjąca, Warszawa, 2013.

Wystawa finalistów międzynarodowego konkursu Strabag Artaward International 2013, Strabag Kunstforum, Wiedeń.

Wystawa konkursowa Nagrody Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w drugiej edycji konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2013, Poznań.

Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2012, Legnica.

Coming Out. Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2012, Warszawa, 2012.

Gdzie jest malarstwo? Pracownia Przestrzeni Malarskiej Tarasewicza i Susida, Galeria Atak, Warszawa, 2012.

DyploMY, Wystawa dyplomowa pracowni prof. Leona Tarasewicza i dr Pawła Susida Galeria Atak, Warszawa, 2012.

Obecność malarstwa, uczniowie Leona Tarasewicza, Galeria Spokojna, Warszawa, 2012.

Artyści Sokratowi. Z okazji benefisu Sokrata Janowicza, Krynki, 2011.

Wystawa Pracowni 210, Galeria ZPAP Na Piętrze, Łódź, 2008.

Irmina Staś b. 1986.

Assistant at Paweł Susid's (Ph.D.) Image Concepts Studio at the Media Arts Department of the Academy of Fine Arts (ASP) in Warsaw.

Diploma of higher education long cycle programme – Master of Arts of the Academy of Fine Arts in Warsaw at the Studio Professor Leon Tarasewicz at the Painting Deapartment in 2012.

Studied at the Painting Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw in the years 2008 – 2012.

Studied at the Graphic and Painting Department of the Academy of Fine Arts in Łódź in the years 2006-2008.

 

Honourable mention in The 42st Painting Biennale Bielska Jesień 2015.

Honourable mention Art & Business in The 42st Painting Biennale Bielska Jesień 2015.

Minister of Culture scholarship for 2015.

Final Strabag Artaward International 2013.

Arts Award of the University of Arts in Poznań in the second edition of the New Image / New Look 2013.

Honorable mention in National Review of Young Painters in Poland. Promotions 2012.

Rector Award Academy of Fine Arts in Warsaw for the Diploma in 2012.

 

Exhibitions:

Digging in Irmina Staś & Paweł Matyszewski, Le Guern Gallery, Warsaw, 2017

Touch. Visiting Gallery (Wizytująca Galeria), Warsaw 2016.

Irmina Staś. Metabolism. Zachęta Project Room, Warsaw, 2016.

The 42st Painting Biennale Bielska Jesień 2015 under the honorary auspices of the Ministry of Culture and National Heritage, BIELSKA GALLERY BWA, Bielsko-Biała, 2015.

Distaste stayed on. Open Air exhibition. R5 Studio, Białystok, 2015

The power of abstraction. Museum of Modern Fine Arts in Minsk, Belarus, 2015

Records changes, our selection from the collection of Krzysztof Musiał. Płock Art Gallery, Płock, 2015.

Wall fall – 25 years. Fördergesellschaft zeitgenössischer Kunst mbH, Essen, 2014.

Wątpia. Monopol Gallery, Warsaw 2014.

Open Air With Miłosz, PKO Bank Polski – Head Office, Warsaw 2014.

ORGAMIZMEN IRMINA STAŚ. Strabag Kunstforum - Artlounge im STRABAG Haus, Vienna, 2014.

The 41st Painting Biennale Bielska Jesień 2013 under the honorary auspices of the Ministry of Culture and National Heritage, BIELSKA GALLERY BWA, Bielsko-Biała, 2013.

ORGANISMS Irmina Staś - painting, Visiting Gallery (Wizytująca Galeria), Warsaw, 2013

Exhibitions of Final Strabag Artaward International 2013. Strabag Kunstforum, Vienna, 2013.

Exhibition of Artistic Award of Poznan Art University finalists of the second edition of New Image / New Look competition, Poznan 2013.

Polish Young Painters Review. Promotions 2012. Gallery of Art in Legnica

Coming OuT Best Degree Pieces Academy of Fine Arts in Warsaw 2012. Warsaw 2012.

Where is paining? Studio of Painting Space of Tarasewicz and Susid, Atak Gallery, Warsaw 2012.

DyploMY – exhibition of diplomas from prof. Leon Tarasewicz and Paweł Susid, PhD studio, Atak Gallery, Warsaw 2012.

The presence of paintings. Students of Leon Tarasewicz. Spokojna Gallery, Warsaw 2012.

Artists to Sokrat. On the jubilee of Sokrat Janowicz, Krynki 2011.

Exhibition of Studio 210. ZPAP Gallery, Łódź 2008.

Galeria Le Guern
ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
tel. (+48 22) 690 69 69
fax (+48 22) 690 69 70
[email protected]
www.leguern.pl

[email protected]

Galeria Le Guern
ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
tel. (+48 22) 690 69 69
fax (+48 22) 690 69 70
[email protected]
www.leguern.pl

[email protected]